Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Προστασία δεδομένων στο www.lidlup.gr

Τελευταία ενημέρωση: 30/7/2021

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι σημαντική για εμάς

Ευχαριστούμε πολύ που επισκεφτήκατε την ιστοσελίδα μας. Αντιμετωπίζουμε το ζήτημα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας πολύ σοβαρά. Οι ακόλουθες πληροφορίες προστασίας δεδομένων, σας ενημερώνουν για το είδος και το εύρος της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων κατά την επίσκεψη της ιστοσελίδας μας. Τα προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες που συσχετίζονται ή μπορούν να συσχετιστούν άμεσα ή έμμεσα με το άτομό σας. Η νομοθετική βάση της προστασίας των δεδομένων είναι ειδικότερα ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και η λοιπή ισχύουσα εθνική νομοθεσία.

1. Είσοδος στην ιστοσελίδα μας

Κατά την είσοδο στην ιστοσελίδα μας αποστέλλονται αυτόματα από τον φυλλομετρητή τερματικού που χρησιμοποιείτε και χωρίς δική σας ενέργεια

 • η διεύθυνση IP της συσκευής με δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο η οποία υπέβαλε το αίτημα,
 • η ημερομηνία και η ώρα της πρόσβασης,
 • το όνομα και η ιστοδιεύθυνση (URL) του αρχείου που ζητήθηκε,
 • η ιστοσελίδα/ εφαρμογή, από την οποία πραγματοποιήθηκε η πρόσβαση (referrer-URL),
 • ο φυλλομετρητής που χρησιμοποιείτε, το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας που έχει δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, καθώς και
 • το όνομα του παρόχου πρόσβασης (access provider)

στον διακομιστή της ιστοσελίδας μας και αποθηκεύονται προσωρινά σε ένα αρχείο καταγραφής (log file) για τους εξής σκοπούς:

 • εξασφάλιση ομαλής σύνδεσης με τον ιστότοπο,
 • διασφάλιση της άνετης χρήσης του ιστότοπου,
 • αξιολόγηση της ασφάλειας και της σταθερότητας του συστήματος.

Νομική βάση της επεξεργασίας της διεύθυνσης IP είναι το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (στο εξής: ΓΚΠΔ). Το έννομο συμφέρον μας προκύπτει από τους ως άνω αναφερθέντες σκοπούς της επεξεργασίας δεδομένων.

Αποδέκτες/ κατηγορίες αποδεκτών:

Τα δεδομένα σας θα επεξεργάζονται για λογαριασμό μας κατά τις άνω αναφερθείσες επεξεργασίες δεδομένων και από τους αντισυμβαλλόμενους εκτελούντες την επεξεργασία από τον τομέα του IT-Hosting. Αυτοί επιλέγονται προσεκτικά, ελέγχονται από εμάς και δεσμεύονται συμβατικά σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΓΚΠΔ.

 

Διάρκεια αποθήκευσης/ κριτήρια καθορισμού της διάρκειας αποθήκευσης:

Τα αρχεία καταγραφής αποθηκεύονται για 7 ημέρες, προκειμένου να υπάρχουν πληροφορίες για τον υπαίτιο σε περίπτωση επίθεσης από χάκερ και στη συνέχεια διαγράφονται αυτόματα.

 

2. Χρήση cookies και όμοιων τεχνολογιών για επεξεργασία των δεδομένων χρήσης

2.1 Yπεύθυνος επεξεργασίας, σκοπός επεξεργασίας δεδομένων και νομική βάση

Εμείς, η Λίντλ Ελλάς και Σια Ο.Ε., ΒΙΠΕ Θεσσαλονίκης, Ο.Τ. 31, ΔΑ 13, ΤΚ 57022, Σίνδος είμαστε υπεύθυνοι για την επεξεργασία δεδομένων σε σχέση με τη χρήση cookies και άλλων τεχνολογιών σε όλους τους (υπο-) τομείς της διεύθυνσης www.lidlup.gr.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται σε μια τερματική συσκευή (laptop, tablet, smartphone κ.ά.) όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας. Τα cookies δεν προκαλούν κάποια βλάβη στην τερματική συσκευή σας και δεν περιέχουν ιούς, δούρειους ίππους (trojan) ή άλλου είδους κακόβουλο λογισμικό. Στο cookie συγκεντρώνονται πληροφορίες οι οποίες προκύπτουν κάθε φορά σε συνάρτηση με τη συγκεκριμένη τερματική συσκευή που χρησιμοποιήθηκε. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε άμεση γνώση της ταυτότητας σας μέσω αυτών. Οι άλλες παρόμοιες τεχνολογίες για την επεξεργασία δεδομένων χρήσης είναι, συγκεκριμένα, χώρος αποθήκευσης ιστού όπως local storage (τοπική αποθήκευση), session storage (αποθήκευση συνεδρίας) και cache (αποθήκευση προσωρινής μνήμης).

Η χρήση cookies και άλλων τεχνολογιών για την επεξεργασία δεδομένων χρήσης εξυπηρετεί τους ακόλουθους σκοπούς, ανάλογα με την κατηγορία του cookie ή άλλης τεχνολογίας:

 

 • Τεχνικά απαραίτητα cookies: πρόκειται για cookies και όμοιες μεθόδους χωρίς τη χρήση των οποίων δεν μπορούμε να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας (για την ορθή προβολή της ιστοσελίδας μας/ των λειτουργιών που επιθυμείτε, για αποθήκευση της σύνδεσής σας στην περιοχή σύνδεσης).
 • Cookies προτιμήσεων: με τη βοήθεια αυτών των τεχνολογιών μπορούμε να λάβουμε υπόψη τις πραγματικές ή συναγόμενες προτιμήσεις σας για άνετη χρήση της ιστοσελίδας μας. Για παράδειγμα, μπορούμε με βάση αυτές τις ρυθμίσεις να προβάλλουμε την ιστοσελίδα μας στην κατάλληλη για εσάς γλώσσα.
 • Cookies στατιστικής ανάλυσης: αυτές οι τεχνολογίες μας επιτρέπουν να δημιουργούμε ανώνυμες στατιστικές σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών μας. Έτσι, μπορούμε για παράδειγμα να προσδιορίσουμε πώς να προσαρμόσουμε ακόμα καλύτερα την ιστοσελίδα μας στις συνήθειες των χρηστών.

Στο πλαίσιο της χρήσης cookies και παρόμοιων τεχνολογιών για την επεξεργασία δεδομένων χρήσης, ανάλογα με τον σκοπό, υφίστανται επεξεργασία ιδίως οι ακόλουθοι τύποι προσωπικών δεδομένων:

 

Τεχνικά απαραίτητα cookies:

 • Εισαγωγή χρήστη για να διατηρούνται καταχωρήσεις σε διάφορες δευτερεύουσες σελίδες
 • Δεδομένα για την αναπαραγωγή περιεχομένου πολυμέσων (π.χ. αναπαραγωγή βίντεο (προϊόντος) που επιλέγεται από το χρήστη.
 • Αποθηκεύει την κατάσταση συγκατάθεσης του χρήστη για τη χρήση cookies στον τρέχοντα τομέα (domain).

 

Cookies προτιμήσεων:

 • Ρυθμίσεις για τη ρύθμιση της διεπαφής χρήστη που δεν συνδέεται με ένα μόνιμο αναγνωριστικό (π.χ. ενεργή επιλογή γλώσσας ή προσδιορισμό της βέλτιστης ποιότητας βίντεο με βάση τις ρυθμίσεις της συσκευής και του δικτύου του επισκέπτη).

 Cookies στατιστικής ανάλυσης:

 • Ψευδωνυμοποιημένα προφίλ χρήσης με πληροφορίες για τη χρήση της ιστοσελίδας μας. Αυτά αφορούν ειδικότερα:
  • τον τύπο και την έκδοση του φυλλομετρητή σας,
  • το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε,
  • το referrer-URL (την προηγούμενη σελίδα που επισκεφτήκατε),
  • το hostname του υπολογιστή πρόσβασης (διεύθυνση IP),
  • την ώρα υποβολής τους αιτήματος στον διακομιστή,
  • το ατομικό αναγνωριστικό χρήστη και
  • τα συμβάντα που ενεργοποιήθηκαν στην ιστοσελίδα (συμπεριφορά πλοήγησης).
 • Η διεύθυνση IP ανωνυμοποιείται επίσης σε τακτική βάση, προκειμένου να αποκλείεται η συσχέτιση με το πρόσωπό σας.
 • Με βάση το αναγνωριστικό χρήστη εμείς δεν μπορούμε να προβούμε σε συσχέτιση με το πρόσωπό σας.

Η νομική βάση για τη χρήση cookies προτιμήσεων, στατιστικής ανάλυσης και παρόμοιων τεχνολογιών είναι η συγκατάθεσή σας, σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο α) ΓΚΠΔ. Η νομική βάση για τη χρήση τεχνικά απαραίτητων cookies και παρόμοιων τεχνολογιών είναι το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) ΓΚΠΔ, δηλ. επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας με βάση το έννομο συμφέρον μας για να μπορούμε να προβάλλουμε τον ιστότοπο και τα περιεχόμενά του με έναν πλήρως λειτουργικό τρόπο.

Διατηρείτε το δικαίωμα να ανακαλέσετε/ προσαρμόσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή και με ισχύ για το μέλλον, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση μέχρι το σημείο αυτό. Απλώς κάνετε κλικ εδώ και καταχωρείτε την επιλογή σας. Αφαιρώντας τα αντίστοιχα σύμβολα «check» ανακαλείτε με εύκολο και απλό τρόπο τη συγκατάθεσή σας για τους εκάστοτε σκοπούς επεξεργασίας.

Επιπλέον, ο ιστότοπός μας περιλαμβάνει περιεχόμενο τρίτων. Αυτά τα τρίτα μέρη μπορούν να χρησιμοποιούν, με προηγούμενη συγκατάθεση (όπου είναι απαραίτητο), τα δικά τους cookies στο πλαίσιο του περιεχομένου που ενσωματώνεται στον ιστότοπό μας. Παρόλο που αυτά τα cookies περιλαμβάνονται στην επισκόπηση των cookies και άλλων τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται, δεν έχουμε καμία πρόσβαση ούτε επιρροή σε αυτά τα cookies. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε ανατρέξτε στην παράγραφο 3 της παρούσας πολιτικής προστασίας δεδομένων

 

Μπορείτε να βρείτε μια επισκόπηση των πληροφοριών σχετικά με τα cookies και τις άλλες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται εδώ, μαζί με τον αντίστοιχο σκοπό της επεξεργασίας, τη διάρκεια αποθήκευσης και τους εμπλεκόμενους τρίτους παρόχους.

 

Αποδέκτες / κατηγορίες αποδεκτών:

πλαίσιο της επεξεργασίας δεδομένων μέσω cookies και παρόμοιων τεχνολογιών για την επεξεργασία δεδομένων χρήσης, χρησιμοποιούμε σε ορισμένες περιπτώσεις εξειδικευμένους παρόχους υπηρεσιών, ιδίως από τον τομέα του διαδικτυακού μάρκετινγκ. Αυτοί οι πάροχοι επεξεργάζονται τα δεδομένα σας για λογαριασμό μας ως εκτελούντες την επεξεργασία, επιλέγονται προσεκτικά και δεσμεύονται συμβατικά σύμφωνα με το άρθρο 28 ΓΚΠΔ. Όλες οι εταιρείες που αναφέρονται ως πάροχοι στην πολιτική cookies μας ενεργούν, εφόσον δεν καλούνται στην αρχή αυτής της ενότητας ως από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας, ως εκτελούντες την επεξεργασία δεδομένων για λογαριασμό μας, εκτός από αυτούς που αναφέρονται στο σημείο 3.

 

Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με την Google LLC, τα δεδομένα που αναφέρονται παραπάνω υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά κανόνα σε διακομιστές που βρίσκονται στις ΗΠΑ, για λόγους στατιστικής μελέτης.

 

Διάρκεια αποθήκευσης / κριτήρια για τον καθορισμό της περιόδου αποθήκευσης:

Μπορείτε να βρείτε τη διάρκεια αποθήκευσης για τα cookies στην Πολιτική cookies. Αν στη στήλη «Λήξη» δηλώνεται η ένδειξη «Μόνιμο», το cookie αποθηκεύεται μόνιμα έως ότου ανακληθεί η σχετική συγκατάθεση.

 

2.2 Google Analytics

 Σκοποί της επεξεργασίας δεδομένων/ νομικές βάσεις:

Για τον σκοπό της διαμόρφωσης σύμφωνα με τις ανάγκες και της συνεχούς βελτιστοποίησης των ιστοσελίδων μας χρησιμοποιούμε βάσει του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) ΓΚΠΔ τα Google Analytics, μια υπηρεσία διαδικτυακής ανάλυσης της Google Inc. («Google»). Το έννομο συμφέρον μας προκύπτει από τους αναφερθέντες σκοπούς. Στο πλαίσιο αυτό δημιουργούνται «ψευδωνυμοποιημένα» προφίλ χρήσης και χρησιμοποιούνται cookies. Το cookie καταγράφει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας αυτής:

 • τύπος/ έκδοση φυλλομετρητή
 • χρησιμοποιούμενο λειτουργικό σύστημα
 • Referrer-URL (η προηγούμενη σελίδα που επισκεφτήκατε),
 • Hostname του υπολογιστή πρόσβασης (διεύθυνση IP), 
 • ώρα αιτήματος διακομιστή.

Οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της χρήσης των ιστοσελίδων μας, για τη σύνταξη εκθέσεων σχετικά με τις δραστηριότητες ιστοσελίδας και για την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών που συνδέονται με τη χρήση της ιστοσελίδας και του διαδικτύου για τους σκοπούς της έρευνας αγοράς και της διαμόρφωσης των εν λόγω ιστοσελίδων ανάλογα με τις ανάγκες. Οι διευθύνσεις IP καθίστανται ανώνυμες, ώστε να μην είναι δυνατή η αντιστοίχιση με εσάς (λεγόμενο IP-masking). 

Μπορείτε να εμποδίσετε την εγκατάσταση των cookies μέσω αντίστοιχης ρύθμισης του προγράμματος φυλλομετρητή σας. Ωστόσο, σας επισημαίνουμε ότι στην περίπτωση αυτή ενδέχεται να μην είναι δυνατή η χρήση όλων των λειτουργιών της ιστοσελίδας αυτής. Επίσης, μπορείτε να εμποδίσετε την ανάλυση των δεδομένων που δημιουργούνται από το cookie και αφορούν τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) καθώς και την επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων από τη Google αν φορτώσετε και εγκαταστήσετε αυτήν την επέκταση φυλλομετρητή. Αντί της επέκτασης φυλλομετρητή μπορείτε επιπλέον, ιδίως σε φυλλομετρητές κινητών συσκευών, να εμποδίσετε την ανάλυση από τα Google Analytics αν επιλέξετε αυτό τον σύνδεσμο. Δημιουργείται ένα opt-out cookie, το οποίο εμποδίζει την μελλοντική ανάλυση των δεδομένων σας κατά την επίσκεψη στην ιστοσελίδα αυτή. Το opt-out cookie ισχύει μόνο σε αυτόν τον φυλλομετρητή και μόνο για την ιστοσελίδα μας και αποθηκεύεται στη συσκευή σας. Αν διαγράψετε τα cookies από τον φυλλομετρητή αυτόν, πρέπει να αποθηκεύσετε εκ νέου το opt-out cookie. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων σε σχέση με τα Google Analytics θα βρείτε στην ιστοσελίδα των Google Analytics. 

 

Αποδέκτες/ κατηγορίες αποδεκτών:

Οι πληροφορίες που δημιουργούνται με το cookie διαβιβάζονται σε διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Σε καμία περίπτωση δεν συγχωνεύεται η διεύθυνση IP σας μαζί με άλλα δεδομένα της Google. Επίσης, οι εν λόγω πληροφορίες ενδέχεται να διαβιβαστούν σε τρίτους εφόσον αυτό προβλέπεται νομοθετικά ή αν οι τρίτοι επεξεργάζονται τα δεδομένα αυτά κατ’ εξουσιοδότηση.

 

Διάρκεια αποθήκευσης/ κριτήρια καθορισμού της διάρκειας αποθήκευσης:

Μετά την «ανωνυμοποίηση» της διεύθυνσης IP δεν είναι πλέον δυνατή η σύνδεση με το πρόσωπό σας. Τα δεδομένα που δημιουργήθηκαν για λόγους στατιστικής διαγράφονται από τα Google Analytics μετά από 50 μήνες. Στις αναφορές που συντάσσονται βάσει των Google Analytics δεν υφίσταται πλέον αναφορά σε πρόσωπα.

 

3. Ενσωματωμένο περιεχόμενο

3.1 Βίντεο YouTube

Ενσωματώσαμε βίντεο του YouTube στο διαδικτυακό περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας, τα οποία είναι αποθηκευμένα στη διεύθυνση http://www.YouTube.com και μπορούν να προβληθούν απευθείας στην ιστοσελίδα μας. Όλα αυτά ενσωματώθηκαν με «αναβαθμισμένη μέθοδο προστασίας δεδομένων» με την έννοια ότι δεν διαβιβάζονται τα δεδομένα σας ως χρήστη στο YouTube εφόσον δεν προβάλλετε κάποιο βίντεο. Τα δεδομένα διαβιβάζονται μόλις προβάλλετε τα βίντεο. Δεν ασκούμε επιρροή στην εν λόγω διαβίβαση δεδομένων.

Περισσότερες πληροφορίες για τον σκοπό και την έκταση της επεξεργασίας δεδομένων από το YouTube, που πραγματοποιείται σε διακομιστές στις ΗΠΑ, μπορείτε να λάβετε από τη δήλωση προστασίας δεδομένων του παρόχου. Παρακάτω θα βρείτε τη διεύθυνση έδρας και τις επισημάνσεις προστασίας δεδομένων του παρόχου YouTube: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Δουβλίνο 4, Ιρλανδία, https://policies.google.com/privacy?hl=el&gl=el.

3.2 Bing Maps

Στην ιστοσελίδα αυτή χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Bing Maps. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να προβάλλουμε σε εσάς διαδραστικούς χάρτες απευθείας στην ιστοσελίδα και να σας παρέχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε με ευκολία τη λειτουργία χαρτών για να εντοπίσετε εύκολα και γρήγορα της τοποθεσίας μας σε σχέση με την τοποθεσία σας.

Το Bing Maps χρησιμοποιείται για πιο εύκολο εντοπισμό των τοποθεσιών που αναφέρουμε στην ιστοσελίδα. Αυτό αποτελεί έννομο συμφέρον σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ.

Με την επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας, ο πάροχος του Bing Maps, Microsoft Corporation, λαμβάνει την πληροφορία ότι έχετε προσπελάσει την αντίστοιχη υποσελίδα της ιστοσελίδας μας. Για τη χρήση των λειτουργιών του Bing Maps στο πλαίσιο της διαδικτυακής επικοινωνίας απαιτείται η επεξεργασία της διεύθυνσης IP σας. Κατά κανόνα η επεξεργασία αυτή πραγματοποιείται σε διακομιστή της Microsoft στις ΗΠΑ.

Εμείς δεν ασκούμε καμία επιρροή στη συγκεκριμένη επεξεργασία των δεδομένων. Περαιτέρω πληροφορίες για τον σκοπό και την έκταση της επεξεργασίας δεδομένων από το Bing Maps μπορείτε να λάβετε στη δήλωση προστασίας δεδομένων του παρόχου. Εκεί θα λάβετε περισσότερες πληροφορίες για τα συναφή σας δικαιώματα και τις δυνατότητες ρύθμισης για την προστασία του απορρήτου σας. Παρακάτω θα βρείτε τη διεύθυνση έδρας και τις επισημάνσεις προστασίας δεδομένων του παρόχου του Bing Maps: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 ΗΠΑ, https://privacy.microsoft.com/el-gr/privacystatement.

4. Αποδέκτες εκτός Ε.Ε

Εφόσον διαβιβάζουμε δεδομένα σε αποδέκτες που βρίσκονται σε τρίτες χώρες (με έδρα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου), μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά από τα στοιχεία που δίδονται στην περιγραφή της εκάστοτε επεξεργασίας δεδομένων για τους αποδέκτες/ κατηγορίες αποδεκτών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστοποιεί ότι ορισμένες τρίτες χώρες διαθέτουν ένα επίπεδο προστασίας δεδομένων που είναι ισοδύναμο με το επίπεδο του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου μέσω των λεγόμενων αποφάσεων επάρκειας. Μπορείτε να βρείτε κατάλογο των χωρών αυτών στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.html. Αν σε κάποια χώρα δεν υπάρχει ισοδύναμο επίπεδο προστασίας δεδομένων, μεριμνούμε ώστε η προστασία δεδομένων να διασφαλίζεται επαρκώς με άλλα μέτρα. Αυτό μπορεί να γίνει, για παράδειγμα, μέσω δεσμευτικών εταιρικών κανόνων, τυποποιημένων συμβατικών ρητρών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, πιστοποιητικών ή άλλου αναγνωρισμένου κώδικα δεοντολογίας. Αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό,  παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας (σημείο 6).

5. Τα δικαιώματά σας ως υποκείμενα δεδομένων

Παράλληλα με το δικαίωμα ανάκλησης των συγκαταθέσεων που μας χορηγήσατε, έχετε επίσης τα εξής δικαιώματα, εφόσον υφίστανται οι εκάστοτε νόμιμες προϋποθέσεις: 

5.1 Δικαίωμα πρόσβασης σύμφωνα με το άρθρο 15 ΓΚΠΔ

Έχετε το δικαίωμα να πληροφορηθείτε κατόπιν αιτήσεως και ατελώς, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 ΓΚΠΔ, σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που έχουμε αποθηκεύσει για το πρόσωπό σας. Αυτό περιλαμβάνει ειδικότερα:

 • τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
 • τις κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε,
 • τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες των αποδεκτών στους οποίους κοινολογούνται ή πρόκειται να κοινολογηθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν,
 • εάν είναι δυνατόν, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή, όταν αυτό είναι αδύνατο, τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω διάστημα,
 • την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορά το υποκείμενο των δεδομένων ή δικαιώματος εναντίωσης στην εν λόγω επεξεργασία,
 • το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή,
 • κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με την προέλευσή τους, όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν συλλέγονται από το υποκείμενο των δεδομένων,
 • την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, που προβλέπεται στο άρθρο 22, παράγραφοι 1 και 4 ΓΚΠΔ και, τουλάχιστον στις περιπτώσεις αυτές, σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λογική που ακολουθείται, καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας για το υποκείμενο των δεδομένων.

Όταν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ενημερώνεται για τις κατάλληλες εγγυήσεις σύμφωνα με το άρθρο 46 ΓΚΠΔ σχετικά με τη διαβίβαση.

5.2 Δικαίωμα διόρθωσης σύμφωνα με το άρθρο 16 ΓΚΠΔ

Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε από εμάς χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Έχοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης.

5.3 Δικαίωμα διαγραφής σύμφωνα με το άρθρο 17 ΓΚΠΔ

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εάν ισχύει ένας από τους ακόλουθους λόγους:

 • τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία,
 • ανακαλείτε τη συγκατάθεσή σας επί της οποίας βασίζεται η επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο α) ή το άρθρο 9, παράγραφος 2, στοιχείο α) ΓΚΠΔ και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία,
 • αντιτίθεστε στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21, παράγραφος 1 ή παράγραφος 2 ΓΚΠΔ και δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21, παράγραφος 2 ΓΚΠΔ,
 • τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα,
 • τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διαγραφούν, ώστε να τηρηθεί μια νομική υποχρέωση,
 • τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν συλλεχθεί σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 8, παράγραφος 1 ΓΚΠΔ.

Όταν έχουμε δημοσιοποιήσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και υποχρεούμεθα να τα διαγράψουμε, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία και το κόστος εφαρμογής, θα λάβουμε εύλογα μέτρα για να ενημερώσουμε τους τρίτους που επεξεργάζονται τα δικά σας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ότι απαιτείτε και ζητήσατε από αυτούς τη διαγραφή τυχόν συνδέσμων με τα δεδομένα αυτά ή αντιγράφων ή αναπαραγωγών των εν λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

5.4 Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 18 ΓΚΠΔ

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς τον περιορισμό της επεξεργασίας, όταν ισχύει μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
 • η επεξεργασία είναι παράνομη και ζητάτε αντί της διαγραφής τον περιορισμό της χρήσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
 • ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα δεδομένα αυτά απαιτούνται από το υποκείμενο των δεδομένων για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων,
 • ή έχετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21, παράγραφος 1 ΓΚΠΔ, εν αναμονή της επαλήθευσης του κατά πόσον οι νόμιμοι λόγοι του υπευθύνου επεξεργασίας υπερισχύουν έναντι των λόγων του υποκειμένου των δεδομένων.

5.5 Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 20 ΓΚΠΔ

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, και τα οποία έχετε παράσχει σε εμάς σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από εμάς, όταν:

 • η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο α) ή το άρθρο 9, παράγραφος 2, στοιχείο α) ή σε σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) ΓΚΠΔ και
 • η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα.

Κατά την άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα δεδομένων έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διαβιβαστούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα απευθείας από εμάς σε έναν άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, σε περίπτωση που αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

5.6 Δικαίωμα εναντίωσης σύμφωνα με το άρθρο 21 ΓΚΠΔ

Υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 21, παράγραφος 1 ΓΚΠΔ μπορείτε αντιταχθείτε στην επεξεργασία δεδομένων για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας. 

Το ανωτέρω γενικό δικαίωμα εναντίωσης ισχύει για όλους τους σκοπούς επεξεργασίας δεδομένων που περιγράφονται στις παρούσες πληροφορίες προστασίας δεδομένων, όπου τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία δυνάμει του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) ΓΚΠΔ. Αν τα δεδομένα σας επεξεργάζονται για σκοπούς εμπορικής προώθησης έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Αντίθετα από το ειδικό δικαίωμα εναντίωσης που αφορά την επεξεργασία δεδομένων για σκοπούς εμπορικής προώθησης, έχουμε υποχρέωση σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ να εκπληρώσουμε το εν λόγω γενικό δικαίωμα εναντίωσης μόνο αν μας αναφέρετε λόγους υπέρτερης σημασίας, π.χ. έναν πιθανό κίνδυνο για τη ζωή ή την υγεία. Πέραν τούτου υπάρχει η δυνατότητα να απευθυνθείτε στην αρμόδια εποπτική αρχή για την Λιντλ Ελλάς και ΣΙΑ Ο.Ε. ή στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της Λιντλ Ελλάς και ΣΙΑ Ο.Ε.

5.7 Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 77 του ΓΚΠΔ

Επιπλέον, έχετε ανά πάσα στιγμή δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων. Μπορείτε να απευθυνθείτε στην εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων, ιδίως στο κράτος στο οποίο έχετε τη συνήθη διαμονή σας ή τον τόπο εργασίας σας ή τον τόπο της εικαζόμενης παράβασης ή στην αρχή του κράτους στο οποίο εδρεύει ο υπεύθυνος επεξεργασίας. Αρμόδια εποπτική αρχή για την προστασία δεδομένων στην Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα).

6. Υπεύθυνος επεξεργασίας και Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Οι παρόντες όροι προστασίας δεδομένων ισχύουν για την επεξεργασία δεδομένων από την εταιρεία Λίντλ Ελλάς και Σια Ο.Ε. (ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης, Ο.Τ. 31, ΔΑ 13, ΤΘ 1032, Τ.Κ. 57022, Σίνδος) («Υπεύθυνος επεξεργασίας») και για την ιστοσελίδα www.lidlup.gr. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον επιχειρησιακό υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της Λιντλ Ελλάς και Σια Ο.Ε. στην ως άνω διεύθυνση, υπόψη του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων, ή στο dataprotection@lidl.gr (η διεύθυνση δεν ισχύει για αποστολή βιογραφικών).

 

Go to Top